برچسب: نماشویی با واترجت

شستشوی ساختمان

شستشوی ساختمان

شستشوی نمای ساختمان و فضای مشاع چگونگی نماشویی ساختمان یا شستشوی نما نظافت و  شستشوی نمای ساختمان با شستشوی نما،تمیز کردن شیشه‌ها و دیگر قسمت‌های ساختمان یا سازه‌های شهری . نمای ساختمان می‌تواند شامل...

نانو و رزین نما ساختمان

نانو و رزین نما ساختمان

آببندی بامواد نانو و رزین نما و ساختمان خدمات کاربا طناب در ارتفاع شهر راپل
دراین پروژه از مواد نانو رزین اپوکسی شرکت نانونیا و عایق رطوبتی
سما برای درزبندی بین سنگها استفاده شده است.

Call Now Buttonتماس با راپل شهر